GPB en Gemeente Best

GPB en Gemeente Best

Het GPB overlegt intensief met de gemeente en andere betrokken instanties.

WMO
Van groot belang is voor ons de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die moet waarborgen dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en in de samenleving mee doen.
Het GPB is vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad. In de WMO zal de komende jaren veel veranderen. Nog meer dan voorheen zal het uitgangspunt worden dat eerst gekeken wordt wat de hulpvrager nog zelf kan.

Advies
Het is van groot belang om bij de hulpaanvraag tijdens het zogeheten ‘keukentafelgesprek’ goed voorbereid te zijn en met een goed onderbouwde aanvraag te komen. Wij adviseren u een onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar dit gesprek. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

De cliëntondersteuner is Annelies Berende. Zij is bereikbaar per e-mail (of telefonisch): anneliesberende@hotmail.com (of 06-365 141 18).

Een andere cliëntondersteuner is MEE, met name voor mensen met een beperking! MEE Is bereikbaar via Bestwijzer of via de site MEE zuidoost Brabant.

Voor nadere informatie over de WMO verwijzen we u naar de WMO informatiesite van de Gemeente Best. Ook kunt u met vragen over de WMO terecht in Bestwijzer en op de site van Bestwijzer.

Integrale Toegankelijkheid
Hierbij denken we niet alleen aan richtlijnen voor de bouw van woningen en openbare gebouwen, maar ook aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de inrichting van wegen en straten.
De gemeente betrekt ons bij de plannen voor nieuwe wijken of bij de herinrichting van al bestaande wijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Centrumplan.
Voor meer info en foto’s, zie voorbeeld ….

Terug naar over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *