Over ons

Foto van het bestuur
Van links naar rechts onder: Marijke Smits, Greetje Suetens, Marja Willems en Fred Hemans.
Van links naar rechts tweede rij: will Vlemmix, Anita van Hoof, Rita Blom, Ilse Verhagen,
Kees houter (met zonnebril) en Frans Robers. Achterin: Freek Gerritsen.

We stellen ons als bestuur even voor.

Voorzitter: Frans Robers (e-mail).
Frans geeft leiding aan vergaderingen en vertegenwoordigt de stichting naar buiten. Hij is ons eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

Secretaris:
Rita Blom (e-mail).
Rita verzorgt onze correspondentie en is actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid,
website Best-toegankelijk.nl, scholenvoorlichting, PR, maatschappelijke stage.
Zij vertegenwoordigt de groep slechthorenden.

Vice voorzitter: 
Kees Houter (e-mail).
Kees verzorgt onze notulen tijdens de vergadering. Hij komt ook op voor de belangen van verstandelijk gehandicapten.

Notuliste: Marja Willems  (email).
Marja is onze notulisten tijdens vergaderingen.

Algemeen bestuurslid: Ilse Verhagen-Stamps (e-mail).
Ilse is slechtziend en actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid, Scholenvoorlichting en PR.

Algemeen bestuurslid: Fred Hermans (e-mail).
Fred is actief binnen de werkgroepen: Maatschappelijke stage (coördinator) en vertegenwoordigt ons bij het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatform. Hij is actief binnen de gehandicaptensport.

Algemeen bestuurslid: Anita van Hoof (e-mail).
Anita heeft een niet zichtbare handicap en is aanspreekpunt voor de werkgroep integrale toegankelijkheid. Daarnaast is zij vervangend penningmeester, PR en webmaster best-toegankelijk.nl en gpbest.nl.

Penningmeester: Freek Gerritsen (e-mail).
Freek is onze penningmeester en assisteert bij de scholenvoorlichting.

Algemeen bestuurslid: Marijke Smits (e-mail).
Marijke begeleidt de maatschappelijke stage en samen met Lèneke van der Velde (niet op foto) coördinator van de scholenvoorlichting.

Algemeen bestuurslid: Will Vlemmix (email).
Will is slechtziend en actief als denktank en schrijver van PR stukken.

Algemeen bestuurslid: Greetje Suetens (email).
Greetje heeft een progressieve spierziekte en is actief binnen de werkgroep Integrale Toegankelijkheid en scholenvoorlichting.

Successen die behaald zijn door het GPB

Tip

Onze website Best-toegankelijk.nl om te checken of u ergens kunt komen, naar binnen kunt en er gebruik van kunt maken

Grote Clubactie
Ja, ook dit jaar doet het Gehandicapten Platform Best weer mee aan de Grote Clubactie.
Voor onze scholenvoorlichting hebben wij dringend behoefte aan nieuwe materialen.
De koptelefoons en simulatiebrillen gaan door veel kinderhanden en hebben
Voor al deze zaken is geld nodig. Wilt u het GPB steunen bij de Grote Clubactie? Dan kunnen wij kinderen weer volop laten ervarenhoe het leven met een handicap is en met deleerlingen in gesprek gaan.
Dank u wel!

Week van de toegankelijkheid
Van 4 tot 9 oktober was het weer de week van de toegankelijkheid. Het was een inspirende week. Fotogalerie

Dag van de witte stok
Op vrijdag 15 oktober is het weer de jaarlijkse dag van de witte stok.
Hier vragen wij aandacht voor de groep slechtziende. Meer lezen?

Site bijgewerkt op 12 oktober 2021.