Previous
Next

Over ons

bestuur
Van links boven naar rechtsboven: Frans Robers, Anita van Hoof, Fred Hermans, Rita Blom, Kees Houter, Ilste Stamps
Onder: Freek Gerritsen en Marijke Smits

Hoe wij dat hebben gevierd leest hier.

Voorzitter: Frans Robers (e-mail)Frans geeft leiding aan vergaderingen en vertegenwoordigt de stichting naar buiten. Hij is ons eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

Secretaris:
Rita Blom (e-mail)
Rita verzorgt onze correspondentie en is actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid,
website Best-toegankelijk.nl, scholenvoorlichting, PR, maatschappelijke stage.
Zij vertegenwoordigt de groep slechthorenden.

Vice voorzitter: 
Kees Houter (e-mail)
Kees verzorgt onze notulen tijdens de vergadering. Hij komt ook op voor de belangen van verstandelijk gehandicapten.

Algemeen bestuurslid: Ilse Verhagen-Stamps (e-mail)
Ilse is slechtziend en actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid, Scholenvoorlichting en PR.

Algemeen bestuurslid: Fred Hermans (e-mail)
Fred is actief binnen de werkgroepen: Maatschappelijke stage (coördinator) en vertegenwoordigt ons bij het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatform. Hij is actief binnen de gehandicaptensport.

Algemeen bestuurslid: Anita van Hoof (e-mail)
Anita heeft een niet zichtbare handicap en is aanspreekpunt voor de werkgroep integrale toegankelijkheid. Daarnaast is zij vervangend penningmeester, PR en webmaster best-toegankelijk.nl en gpbest.nl.

Penningmeester: Freek Gerritsen (e-mail)
Freek is onze penningmeester en assisteert bij de scholenvoorlichting.

Algemeen bestuurslid: Marijke Smits (e-mail)
Marijke begeleidt de maatschappelijke stage en samen met Lèneke van der Velde coördinator van de scholenvoorlichting.

Tip

Onze website Best-toegankelijk.nl om te checken of u ergens kunt komen, naar binnen kunt en er gebruik van kunt maken

Site bijgewerkt op 4 januari 2020.