Over ons

Foto van het bestuur
Van links naar rechts onder: Marijke Smits, Greetje Suetens, Marja Willems en Fred Hermans.
Van links naar rechts tweede rij: Will Vlemmix, Anita van Hoof, Rita Blom, Ilse Verhagen,
Kees Houter (met zonnebril) en Frans Robers. Achterin: Freek Gerritsen.

We stellen ons als bestuur even voor.

Voorzitter: Frans Robers (e-mail).
Frans geeft leiding aan vergaderingen en vertegenwoordigt de stichting naar buiten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

Secretaris:
Rita Blom (e-mail).
Rita verzorgt de correspondentie en is actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid,
website Best-toegankelijk.nl, scholenvoorlichting, PR.
Zij vertegenwoordigt de groep slechthorenden.

Vice voorzitter: 
Kees Houter (e-mail).
Kees is vervangend voorzitter en komt ook op voor de belangen van verstandelijk gehandicapten.

Penningmeester: Freek Gerritsen (e-mail).
Freek is onze penningmeester en assisteert bij de scholenvoorlichting.

Notuliste: Marja Willems  (email).
Marja is onze notulist tijdens vergaderingen.

Algemeen bestuurslid: Ilse Verhagen-Stamps (e-mail).
Ilse is slechtziend en actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid, Scholenvoorlichting en PR.

Algemeen bestuurslid: Fred Hermans (e-mail).
Fred is actief binnen de werkgroepen: Maatschappelijke stage (coördinator) en vertegenwoordigt de gehandicaptensport.

Algemeen bestuurslid: Anita van Hoof (e-mail).
Anita heeft een niet zichtbare handicap en is aanspreekpunt voor de werkgroep integrale toegankelijkheid en verzorgd de PR, is webmaster best-toegankelijk.nl en gpbest.nl. Daarnaast is zij vervangend penningmeester.

Algemeen bestuurslid: Marijke Smits (e-mail).
Marijke is coördinator van de scholenvoorlichting.

Algemeen bestuurslid: Will Vlemmix (email).
Will is slechtziend en actief als denktank en schrijver van PR stukken.

Algemeen bestuurslid: Greetje Suetens (email).
Greetje heeft een progressieve spierziekte en is actief binnen de werkgroep Integrale Toegankelijkheid en scholenvoorlichting.

Successen die behaald zijn door het GPB

Tip

Onze website Best-toegankelijk.nl om te checken of u ergens kunt komen, naar binnen kunt en er gebruik van kunt maken

Week van de toegankelijkheid
Van 4 tot 9 oktober was het weer de jaarlijkse week van de toegankelijkheid.
Het was een inspirerende week. Een korte terugblik?

Dag van de witte stok
Op vrijdag 15 was het weer de jaarlijkse dag van de witte stok.
Hier vragen wij aandacht voor de groep slechtziende. We streven naar meer bewustwording. Meer lezen?

Site bijgewerkt op 30 november 2021.