Over ons

Foto van het bestuur
Van links naar rechts onder: Marijke Smits, Greetje Suetens, Marja Willems en Fred Hermans.
Van links naar rechts tweede rij: Will Vlemmix, Anita van Hoof, Rita Blom, Ilse Verhagen,
Kees Houter (met zonnebril) en Frans Robers. Achterin: Freek Gerritsen.

We stellen ons als bestuur even voor.

Voorzitter: Frans Robers.
Frans geeft leiding aan vergaderingen en vertegenwoordigt de stichting naar buiten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

Secretaris:
Rita Blom (e-mail).
Rita verzorgt de correspondentie en is actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid,
website Best-toegankelijk.nl, scholenvoorlichting, PR.
Zij vertegenwoordigt de groep slechthorenden.

Vice voorzitter: 
Kees Houter.
Kees is vervangend voorzitter en komt ook op voor de belangen van verstandelijk gehandicapten.

Penningmeester: Freek Gerritsen.
Freek is onze penningmeester en assisteert bij de scholenvoorlichting.

Notuliste: Marja Willems.
Marja is onze notulist tijdens vergaderingen.

Algemeen bestuurslid: Ilse Verhagen-Stamps.
Ilse is slechtziend en actief binnen de werkgroepen: Integrale toegankelijkheid, Scholenvoorlichting en PR.

Algemeen bestuurslid: Fred Hermans.
Fred is actief binnen de werkgroepen: Maatschappelijke stage (coördinator) en vertegenwoordigt de gehandicaptensport.

Algemeen bestuurslid: Anita van Hoof.
Anita heeft een niet zichtbare handicap en is aanspreekpunt voor de werkgroep integrale toegankelijkheid en verzorgd de PR, is webmaster best-toegankelijk.nl en gpbest.nl. Daarnaast is zij vervangend penningmeester.

Algemeen bestuurslid: Marijke Smits.
Marijke is coördinator van de scholenvoorlichting.

Algemeen bestuurslid: Will Vlemmix.
Will is slechtziend en actief als denktank en schrijver van PR stukken.

Algemeen bestuurslid: Greetje Suetens.
Greetje heeft een progressieve spierziekte en is actief binnen de werkgroep Integrale Toegankelijkheid en scholenvoorlichting.

Successen die behaald zijn door het GPB

Weetjes

Tip

Onze website Best-toegankelijk.nl om te checken of u ergens kunt komen, naar binnen kunt en er gebruik van kunt maken.

 

 

Site bijgewerkt op 24 januari 2023