Werkgroepen

In deze rubriek kunt u lezen welke werkgroepen er actief zijn binnen ons platform.

Indien u meer wilt weten kunt u altijd contact opnemen.

De coördinatie is in handen van Anita van Hoof.
De doelstelling van deze werkgroep is om Best integraal toegankelijk te maken.
Wij adviseren de gemeente bij de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.
Wij toetsen de toegankelijkheid van evenementen. Hierbij letten wij vooral op de aanwezigheid van toegankelijke toiletten.
Wij letten ook op de toegankelijkheid van bus en trein.

Regelmatig hebben we overleg met de betrokken ambtenaren en waar nodig met de verantwoordelijke wethouder.
Indien u iets tegenkomt dat volgens u niet of slecht toegankelijk is, meldt dit dan z.s.m. aan de coördinator via secretariaat@gpbest.nl
Liever direct bellen naar Anita van Hoof? 06-11792658.


Van links naar rechts:
Marijke Smits, Jannes van de Velden, Lèneke van de Velden, Rolien Hilbrands, Rita Blom, Rosi Stamps, Miranda Kortsmit. Liggend: Freek Gerritsen en Ilse Verhagen.

De coördinatie is in handen van Lèneke van de Velde en Marijke Smits.

Het team scholenvoorlichting bezoekt scholen met als doelstelling leerlingen en docenten een blik te geven in het dagelijkse leven van mensen met diverse beperkingen.
Het team bestaat uit mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke (zichtbare en onzichtbare) handicap. Ook autisme komt aan bod. Miranda Kortsmit, Chantal Verhagen, Jannes van de Velden en Freek Gerritsen ondersteunen de groep. Zij zorgen ervoor dat de workshops gegeven kunnen worden.
De voorlichting richt zich op de hoogste groepen van de basisschool en de onderbouw voortgezet onderwijs. (Heerbeeck college)

We bieden korte workshops aan:

Lichamelijke beperking (dwarslaesie):
Deze wordt gegeven door Marijke Smits.
De leerlingen leren wat over een dwarslaesie. Zij gaan ervaren hoe het is om in een rolstoel te rijden en de hindernissen die je hierbij ondervindt. Deze workshop vindt bij voorkeur buiten plaats.

Wat is MS (Multiple Sclerose)?
Deze workshop wordt gegeven door Rolien Hilbrands.
MS is een ziekte aan je centrale zenuwstelsel. Dit is eigenlijk je telefooncentrale in je lijf. In haar workshop laat ze de leerlingen ervaren wat er gebeurt als je telefoonverbinding uitvalt of deze niet goed meer werkt. Klachten zoals dubbel of wazig zien, gevoelloze vingers of moeite met bewegen zijn er een paar van. Het is erg onvoorspelbaar.

Visuele beperking:
Deze workshop wordt gegeven door Ilse Verhagen en Beppie Pluym.
Zij geven uitleg over blindheid, slechtziendheid, verschillende vormen van slechtziendheid. Dit gebeurt met behulp van simulatiebrillen. De leerlingen krijgen uitleg over hoe om te gaan met een blindengeleidehond. Hoe helpt een hond? Hoe ga je als buitenstaander om met deze hond? Daarna volgen er verschillende opdrachten waaronder lopen met een blinddoek of simulatiebril en witte stok; met een blinddoek de tafel dekken en drank inschenken; spelen het spel boter-kaas-en-eieren met blinddoek op; geld tellen; oefenen met brailleschrift. 

Auditieve beperking:
Deze workshop wordt gegeven door Rita Blom.
De leerlingen spelen spelletjes in gebarentaal; liplezen. Er worden filmpjes getoond via youtube. Er wordt gepraat over het gehoor en gehoorbeschadiging en soorten van hulpmiddelen.

Niet aangeboren hersenletsel (niet zichtbare handicap):
Deze workshop wordt gegeven door Lèneke van de Velde.
Zij vertelt iets over de hersenen en wat er gebeurt als er iets kapot gaat in de hersenen. Dmv Foto’s ondersteunt ze haar verhaal. Als voorbeeld wordt ‘halfzijdige verlamming’ aangeboden in een praktijkopdracht. Ze gaan kralen rijgen aan een touwtje en veters strikken met één hand.
Dat is best lastig.
In de onderbouw schrijven kinderen eerst hun naam met hun goede hand en daarna met hun andere hand. Wat is het verschil? Ook gaan ze kralen rijgen. Met één hand veters strikken is voor jonge kinderen te moeilijk.

Brain Blocks (diverse vormen van autisme):
Deze workshop wordt gegeven door Rosi Stamps.
Je wordt op een beeldende manier meegenomen in hoe het autistische brein werkt en hoe deze verschilt van het niet autistische brein. Daarnaast staan we vaak ook even stil bij ADHD en ADD.

Vindt u het leuk om verhaaltjes te lezen en tekeningen te zien?
Deze vindt u op de pagina Bezoek aan diverse scholen

De coördinatie is in handen van Lèneke van der Velde en Marijke Smits.

Jaarlijks bezoekt een afvaardiging van het team scholenvoorlichting het Heerbeeck college met een speciaal thema “Als ik jou was”. 

Het project “Als ik jou was”: in dit project ervaren de leerlingen van mavo 1 van het Heerbeeckcollege wat een beperking is. Daarna gaan ze zelf een prototype van een hulpmiddel bedenken, om het leven van iemand met een beperking gemakkelijker te maken. Bij de presentatie van deze werkstukken zijn meestal mensen van het GPB aanwezig om de werkstukken te bekijken.

De workshop rolstoelrijden houdt in: ervaren hoe het is om in een rolstoel te rijden, je kijkt op een andere hoogte en buiten ervaar je alle ongelijkheden van stoepen en afritten. Deze ervaring maakt diep indruk en helpt meer begrip voor elkaar te hebben.

Studenten van HBC en HIC kunnen op de stagemarkt onder meer kiezen voor een project dat voorgedragen wordt de GPB. Dat kunnen uiteenlopend opdrachten zijn.
In het verleden hebben werkgroepen studenten toegankelijkheidsonderzoeken gepleegd voor bijvoorbeeld winkels, sportaccommodaties e.d. Ná het formuleren van de opdracht, in samenspraak met het Heerbeeck college, gaan de studenten aan de slag met deze opdracht. Regelmatig vindt tussentijds overleg plaats om te bepalen of de werkgroep nog op de goede koers zit.
Vanuit het College is altijd een toegewezen begeleider aanwezig, die (mede) de procesgang bewaakt.
Als de werkgroep het eindverslag rond heeft, volgt een presentatie voor studenten, de docenten. Wanneer het GPB denkt dat het van algemeen belang is voor de gemeente Best, wordt gezorgd voor een presentatie van het werkstuk aan leden van de Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders.

De commissie die de studenten begeleidt bestaat uit:
Fred Hermans
Kees Houter
Frans Robers