Wat doen wij?

De Stichting Gehandicapten Platform Best (GPB) is een belangenorganisatie die opkomt voor alle burgers in Best met een beperking. Wij werken voor mensen met een zichtbare of een onzichtbare handicap, van jong tot oud. Ons streven is dat elke Bestenaar, ongeacht zijn situatie, gewoon mee kan doen in Best. Het bestuur van het GPB vergadert 10 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen stippelen we ons beleid uit en bereiden we onze activiteiten voor.

Onze activiteiten zijn: 

  1. Het GPB overlegt intensief met de gemeente en andere betrokken instanties.
    Van groot belang is voor ons de uitvoering van het VN-verdrag. In het VN-verdrag staat dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen zonder beperking. Voor de uitvoering van het verdrag is de gemeente volledig verantwoordelijk. Het GPB ziet daar nadrukkelijk op toe.
  2. Binnen het GPB hebben we verschillende werkgroepen met ieder hun eigen doelstelling. Deze worden hier uitgelegd