Werkgroepen

In deze rubriek kunt u lezen welke werkgroepen er actief zijn binnen ons platform.

Indien u meer wilt weten kunt u altijd contact opnemen.

De coördinatie is in handen van Anita van Hoof.
De doelstelling van deze werkgroep is om Best integraal toegankelijk te maken.
Wij adviseren de gemeente bij de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.
Wij toetsen de toegankelijkheid van evenementen. Hierbij letten wij vooral op de aanwezigheid van toegankelijke toiletten.
Wij letten ook op de toegankelijkheid van bus en trein.

Regelmatig hebben we overleg met de betrokken ambtenaren en waar nodig met de verantwoordelijke wethouder.
Indien u iets tegenkomt dat volgens u niet of slecht toegankelijk is, meldt dit dan z.s.m. aan de coördinator info@gpbest.nl
Een overzicht van de toegankelijkheid van locaties waar mensen komen vindt u op onze website best-toegankelijk.nl

De coördinatie is in handen van Marijke Smits en Lèneke van der Velde.

Overzicht data scholenvoorlichting

Het team scholenvoorlichting bezoekt scholen met als doelstelling leerlingen en docenten een blik te geven in het dagelijkse leven van mensen met diverse beperkingen.
Het team bestaat uit mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke (zichtbare en onzichtbare) handicap. Ook autisme komt aan bod. Enkele mensen ondersteunen de voorlichting.

We bieden korte workshops aan:

a Visuele beperking:
Met blinddoek: lopen met een stok, inschenken van drank, boter-kaas-eieren spelen, tafeldekken, geld tellen. Oefenen met brailleschrift.

b Auditieve beperking:
Spelletjes in gebarentaal, liplezen, filmpjes tonen via youtube en vertellen over het gehoor en gehoorbeschadiging en soorten van hulpmiddelen.

c Niet aangeboren hersenletsel (niet zichtbare handicap):
Vertellen over hersenen en wat er gebeurt als er iets kapot gaat in de hersenen. Foto’s tonen, ervaringen vertellen

d Lichamelijke (zichtbare beperking):
De voorlichting richt zich op de hoogste groepen van de basisschool en de onderbouw voortgezet onderwijs.(Heerbeeck college)

Vindt u het leuk om verhaaltjes te lezen en tekeningen te zien?
Deze vindt u op de pagina Bezoek aan diverse scholen.