Afscheid Frans en Kees

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Afscheid Frans en Kees

Afscheid nemen van belangrijke bestuursleden is altijd een aderlating. Eerst Marijke Smits, Nu Kees Houter en Frans Robers. Begrijpen doen we het natuurlijk wel. We lieten dit niet zomaar gebeuren. Dit verdient natuurlijk wat aandacht. We hebben de twee heren in het zonnetje gezet. Beiden hebben een Superduim verdient. Net zoveel betekenend als een lintje. 

Frans en Hennie (vrouw van), Kees en Trude (vrouw van) werden door het bestuur uitgenodigd om samen jeu de boules te gaan spelen. Na een dankwoord door Jan Ackermans en een lekker kopje koffie kon de strijd beginnen. We hebben ontzettend veel plezier gehad en de zon scheen ook volop, wat momenteel niet altijd het geval is.

Daarna zijn we lekker gaan eten bij FF anders. We hebben gezellig nagepraat over alles.
We kijken dan ook terug op een mooie dag. 

Met dank aan Frans en Kees

Kan / mag ik nog wel autorijden met….?

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Kan / mag ik nog wel autorijden met….?

    Logo Gpb      Logo Veilig Verkeer Nederland       Logo SeniorenRaad      Logo Rijschool van Esch

Je hoort het vast vaker: “Als je iets gaat mankeren krijg je een hoop gedoe met het CBR om je rijbewijs te kunnen behouden. Hoe frustrerend is het als je een belangrijk deel van je mobiliteit dreigt kwijt te raken. Om nog maar te zwijgen over je omgeving die vindt dat jij niet meer zou kunnen autorijden. Veel wordt hier-over gekletst, gemopperd, geleuterd. Weten we eigenlijk wel hoe het zit?

Er rijzen toch heel wat vragen. Hoe zit het als je minder kunt zien, maar nog wel net genoeg? Hoe zit het als je één been of arm zou missen?
Wat als je een herseninfarct hebt gehad, of af en toe niet meer weet waar je bent?
Wat als iemand een licht verstandelijke beperking heeft?
WAT ALS JE VERLAMD ZOU RAKEN. AAHHH!, MOET ER NIET AAN DENKEN.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om met diverse aanpassingen toch rijdend door het leven te gaan. We willen immers allemaal gewoon mee kunnen doen.
Reden genoeg, om hier eens wat aandacht aan te geven.

Op woensdag 5 juni organiseerde het GPB, in samenwerking met SeniorenRaadBest en Veilig Verkeer Nederland, een thema-avond in Prinsenhof. Er werd begonnen door Greetje Suetens die als ervaringsdeskundige helder verwoordde welke dilemma’s zij ervoer toen bij haar een chronische invaliderende ziekte werd gediagnosticeerd. Haar worsteling met wat ben ik juridisch verplicht en wat ben ik moreel verplicht. Duidelijk werd dat de morele plicht superieur is aan de juridische over het wel of niet melden van de aandoening aan het CBR.

Paul Gondrie voorzitter van Veilig Verkeer Nederland landelijk gaf een duidelijke uitleg wat
VVN op landelijk en lokaal niveau betekent en kan betekenen. Adviseerde de website van
VVN te bezoeken en je te laten verrassen over een aantal weetjes. Specifiek benadrukte hij
60 plussers een op deze categorie betrekking hebbend pagina te bezoeken. Hij sloot af met
een inzicht gevende quiz met een knipoog.

Marleen van Aartwijk medewerkster van het expertisecentrum Visio besprak de soorten
visus beperkende aandoeningen. Bij een visusdaling onder een bepaald niveau kan Visio veel
betekenen in de voorlichting en aanpassingen.

Rudy van Esch van de gelijknamige rijschool gaf een duidelijk beeld in een interactief
gebeuren wat zijn rol als gespecialiseerde rijschoolhouder is als er zich beperkingen voordoen. Testen van de rijvaardigheden, welke aanpassingen zijn mogelijk, wie bepaalt uiteindelijk de rijbekwaamheid behoren tot zijn expertise.

Na de pauze werd onder leiding van Jan Ackermans een ruim aanbod van vragen
beantwoord. Morele en juridische dilemma’s kregen extra aandacht.

Al met al keken de organisatoren gezien de veelal positieve reacties terug op geslaagde avond die uitnodigt voor een herhaling.

 

Onderzoek en advies toegankelijkheid Best door leerlingen van het Heerbeeckcollege

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Onderzoek en advies toegankelijkheid Best door leerlingen van het Heerbeeckcollege

Het Gehandicapten Platform Best (GPB) doet al jaren mee aan het stagiaireproject van het Heerbeeck College. Dit jaar is gevraagd om een onderzoek te doen naar belemmeringen die mensen met een beperking ervaren op openbare wegen. Het gaat dan om gebruik maken van rolstoelen en rollators, en voor slecht zienden, slechthorenden en mensen, die slecht ter been zijn.

Sanne van Kasteren, Luna Vrijsen en Mare Hezemans, allen Havo-4 leerlingen, hebben dit project met veel verve opgepakt. Zij hebben zich eerst moeten verdiepen in wat het betekent om een beperking te hebben. Met taststok en rolstoel (zie foto) praktische ervaring opdoen en literatuur bestuderen. Ook hebben zij winkels bezocht en de daar gevonden problemen opgenomen.

Onderstaand is een overzicht van hun bevindingen en de voorgestelde oplossingen.
Na het overzicht wordt nog ingegaan op een pleidooi voor aanpassing van het gedrag van mensen en de aanbeveling hierop een gerichte campagne te voeren. Onderzoeksresultaten:

Leerlingen Heerbeeck in rolstoel.
Leerlingen van het Heerbeeckcollege doen ervaring op in een rolstoel.

Dag van de witte stok nodig voor bewustwording

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Dag van de witte stok nodig voor bewustwording

Op 15 oktober 2021 was het de dag van de witte stok. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld eens te ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Je kon ervaring op doen in het verkeer.
Dit was een hele ervaring. Men is zich er niet van bewust dat je ALTIJD moet stoppen als iemand met een blindenstok over wil steken. Dat leer je op de basisschool en tijdens je theorie examen voor auto of motor. In de praktijk viel het op dat er maar weinig mensen stopte. Je bent je leven niet altijd zeker als je als blinde of slechtziende over wil steken. We hadden vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland om ons heen die ons goed begeleidde. Dat was ook echt nodig. 

Uitstallingen waar je zowat je nek over breekt. Fietsen die op de blindengeleide lijn staan (ribbellijn). Mensen die ruw doorlopen en niet in de gaten hebben dat iemand slechtziend is.
We moeten nog veel leren. 

Klik op een foto om deze vergroot te zien.

Week van de Toegankelijk groot succes

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Week van de Toegankelijk groot succes

Elk jaar is er een week van de toegankelijkheid.  Dit is altijd de eerste week van oktober.
Een korte terugblik

S’maandag 4 oktober hebben de ambtenaren van de gemeente Best diverse workshops gevolgd die door leden van ons platform zijn gegeven. Hoe is het om slecht te horen? Hoe ga je door het leven als slechtziende? Hoe is het leven vanuit een rolstoel? Welke beperkingen kom je tegen als je een niet zichtbare handicap hebt? De deelnemers hebben dit aan den lijve kunnen ervaren door met een blindengeleide stok te lopen of in een rolstoel te zitten en opdrachten uit te voeren. Korte ervaringen te horen en gesprekken aan te gaan met leden van ons platform.

Enkele reacties:
”Ooh wat eng om met een blindengeleiden stok te lopen. Je moet echt vertrouwen in de omgeving krijgen.”
“Tjee wat lastig als je moet praten met een mondkapje op en je hoort slecht.”

“Je ziet niks aan jou en toch heb je bepaalde hulp nodig.”

”Je moet echt kracht en conditie hebben om jezelf te verplaatsen in een rolstoel, en heel lastig dat je niet zomaar naar het toilet kan zoals iedereen.”

Op woensdagochtend 6 oktober is het eerst rolstoeltoegankelijke toilet van Best, geopend door de wethouders Ria van der Hamsvoort en Marc van Schuppen. Dit onder toeziend oog van ons bestuur.

S’middags waren alle projectontwikkelaars, architecten en ambtenaren uitgenodigd om ervaringen te delen.

Ria van der Hamsvoort opende de middag met een aanmoedigende inleiding. Frans Robers gaf nog een korte toelichting hoe belangrijk het is dat het GPB samenwerkt met de gemeente.
Hans van Houtum van NB Architechten gaf in zijn PowerPoint presentatie nog eens aan dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat alles toegankelijk gebouwd is en wordt. Er is nog veel onwetendheid en dus te leren. Wat is toegankelijk bouwen en hoe doe je dat. Het kost niets extra’s terwijl naderhand aanpassen juist heel veel extra kost. Hans bracht dit met de nodige informatie en de nodige humor.

Na de presentatie van Hans werden we met zijn alle uitgedaagd om onze wensen kenbaar te maken. Eenieder kon zijn wens opschrijven en opplakken op een verzamelbord. Deze worden door de gemeente meegenomen. Hier gaan we samen nog eens naar kijken en zien wat wanneer gerealiseerd kan worden. 
Onze middag werd zeer intens afgesloten door Jaap Bressers. Hij is een groot inspirator. Hij heeft een dwarslaesie opgelopen tijdens een fout uitgepakte duik in het water. Hij vertelde hoe hij deze middag had ervaren. Zijn eigen ervaring vanuit een rolstoel naam hij met heel veel humor mee. Toen hij wat over zijn leven vertelde met de bekende Carlosmomenten kon je een speld horen vallen zo stil was het. Hij was in één woord gezeg: “GEWELDIG” Wil je meer weten over Jaap neem dan eens een kijkje op zijn website: Jaap Bressers.

Donderdag 7 oktober hebben diverse bestuursleden van ons platform een online congres gevolgd die werd georganiseerd door de vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). Deze organisatie werkt aan een krachtige lokale overheid. Dit doen zij door gemeentes te informeren en te stimuleren om voor iedereen toegankelijk te worden zodat IEDEREEN MEE KAN DOEN.

Op zaterdag 9 oktober kon iedereen die wilde een workshop volgen in Best Wijzer. Men kon ervaren hoe het is om met een bepaalde handicap te leven. Slechtziendheid, slechthorendheid, autisme, niet aangeboren hersenletsel, niet zichtbare handicap en leven vanuit een rolstoel kwamen aan bod. De opkomst was niet groot maar de personen die er waren hadden ook erg veel belangstelling. 

We waren te vinden op de markt in een eigen kraam. We hadden ondersteuning van de gemeente Best zoals Piet Schrijver, Claudia Noatschk en diverse mensen vanuit Best Wijzer, lunchroom EEHT, de korfbalvereniging en ondersteuners van het G-team van Best vooruit. Luuk was onze enthousiaste hulp. Hij heeft een verstandelijke beperking en speelt korfbal. Het was heel erg leuk hem erbij te hebben. Ondanks dat het niet druk was hebben we een duidelijke boodschap kunnen meegeven en niet onbelangrijk: Het was heel gezellig.

Opening openbaar gehandicapten toilet bij de Buffel

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Opening openbaar gehandicapten toilet bij de Buffel

Yeaaah we hebben em.

Op woensdag 6 oktober heeft Ria van der Hamsvoort (Wethouder sociaal domein) samen Marc van Schuppen (wethouder ruimtelijke ordening) en onze voorzitter Frans Robers onder een grote delegatie het openbaar gehandicapten toilet geopend. Deze is te vinden vanaf het dorpsplein gezien, links langs het pand van restaurant de Buffel. Iedereen die een dergelijk toilet nodig heeft kan nu in Best naar het toilet. Je dient alleen even de sleutel bij de Buffel op te halen. Het toilet is open vanaf 10 uur in de ochtend tot sluitingstijd horeca. Zegt het voort!

Ria van der Hamsvoort opent openbare gehandicapten toilet.
Ria van der Hamsvoort opende de deur.
Marijke smits (GPB) en Marc van Schuppen.
Het bestuur van het GPB met de wethouders Ria en Marc en Koen de eigenaar van de Buffel (links vooraan)

Dag van de witte stok

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Dag van de witte stok

Dag van de witte stok activiteit

Op 15 oktober is het de dag van de witte stok. Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor de witte stok, hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. Het thema van deze dag ‘Stop voor de witte stok’. Rond deze dag kunt u op verschillende plekken in Best posters zien hangen met daarop het thema en de tekst: ‘wat je ook rijdt, stop altijd’.

Dit jaar wordt er ook een activiteit georganiseerd door het gehandicapten platform in samenwerking met de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland en de gemeente.
Er wordt in een groep een rondje gelopen door het centrum, waarbij op verschillende plekken wordt overgestoken. Hiermee willen we nog eens extra aandacht vragen voor de veiligheid van   blinden en  slechtzienden  in het verkeer. Verder vragen we tijdens de ronde aandacht voor het vrijhouden van looppaden in het centrum.

Als u het leuk vindt om zich bij ons aan te sluiten die dag dan bent u van harte welkom, of u nu een visuele beperking hebt of niet. Als u zelf eens wilt ervaren hoe lastig het is om over te steken als u niets ziet dan hebben wij blinddoeken en stokken voor u beschikbaar.

De activiteit vindt plaats tussen 14.00-16.00uur. Verzamelen voor de ingang van de bibliotheek aan de kant van Achterom. medewerking kunnen ze wel gebruiken.

Oversteken met blindenstok

Wanneer iemand met blindengeleidenstok over wil steken, dient men te stoppen

Taststok met twee rode lijnen

Stok met 2 rode reflectielijnen zodat deze in de schemer goed zichtbaar zijn.

Met traploper naar De brug van de toekomst

Archief

Hieronder een overzicht van diverse berichten uit ons archief.

Activiteiten

Wat doen wij? Hulp gevraagd Werkgroepen Contact Week van de

Met traploper naar De brug van de toekomst

Optreden de Narrekap “Brug naar de toekomst” ook bereikbaar voor rolstoel gebruikers.

Omdat de lift in de fabriekshal kapot is zag het er naar uit dat rolstoel gebruikers niet bij de geweldige voorstelling van de Narrekap “Brug naar de toekomst”, konden zijn. Dankzij het meedenken van de organisatie hebben zij een oplossing gevonden.
De traploper.
Toegegeven je moet vertrouwen hebben om in deze “traploper” te gaan zitten maar het feit is dat je mee kunt doen en dat er aan jou gedacht is. Heel mooi.
Marijke Smits laat zich niet weerhouden om te komen. Ook een brug naar de toekomst te noemen. Toch?

Trapklimmer

Marijke in de trapklimmer.